Для спеціалістів

Головна / Для фахівців
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МУТАФЛОРА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІМУНІТЕТУ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ
19.12.2018

За даними МОЗ України, захворюваність серед недоношених новонароджених залишається високою і становить 800,31 на 1000 народжених живими. Одним з основних факторів, що визначають стан здоров’я передчасно народжених дітей, є незрілість механізмів імунної системи і супресорна її спрямованість. Дефіцит гуморального імунітету у недоношених дітей обумовлений недостатнім надходженням імуноглобулінів G через плаценту до 34 тижня гестації, відсутністю імуноглобулінів А і М в сироватці крові. Недостатня активація системи комплементу і низькі концентрації його компонентів зумовлюють низьку опсонічну активність крові і слабкість фагоцитарного захисту. Незрілість паростків кісткового мозку у недоношених дітей часто призводить до нейтропенії. Низька чутливість рецепторів Т-лімфоцитів до інтерлейкіну 1 і 2, незрілість Т-хелперів, слабка кооперація Т- і В-лімфоцитів і, як наслідок, низька продукція антитіл у відповідь на антигенний вплив, недостатнє вироблення інтерферону Т-лімфоцитами СД4 + визначають слабку резистентність недоношених дітей до бактеріальної флори, схильність до генералізації процесу і високу чутливість до вірусних інфекцій.

Автори: М.Л. Аряєв, Н.К. Бределєва, Л.В.Васильченко, М.І. Ігнатенко, А.С. Ігнатенко

Детальніше
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ МУТАФЛОР ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КОЛОНІЗАЦІЮ КИШЕЧНИКА ПАТОГЕНАМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
19.12.2018

У рандомізованому подвійному сліпому дослідженні вивчалася ефективність застосування препарату МУТАФЛОР, що містить непатогенний штам Escherichia coli-Nissle 1917 (1 мл = 108КУО). У дослідженні брали участь 54 новонароджених. Діти були розділені на 2 групи: основна група включала 27 здорових новонароджених, які отримували препарат МУТАФЛОР у вигляді суспензії по 1 мл 1 раз на день протягом 5 днів; контрольна група складалася з 27 новонароджених, які отримували суспензію плацебо (1 мл фосфат-буферного розчину). Всім дітям проводився бактеріологічний аналіз стільця на 1, 2, 3, 5, 21 день дослідження, і у віці 6 місяців. Зразки стільця досліджувалися на наявність непатогенного штаму E.coli-Nissle 1917, а також патогенної і умовно-патогенної флори.

Автори: R. Lodinova-Zadnikova, U. Sonnenborn

Детальніше
ТЕРАПІЯ ГОСТРОГО КРУПА ПРИ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЯХ У ДІТЕЙ
19.12.2018

Гострий ларингіт (J04.0) – вірусне захворювання з локалізацією запалення в області голосових зв’язок і підзв’язкового простору, часто приводить до звуження просвіту гортані, що ускладнює дихання (круп). Згідно з МКБ-10, розрізняють гострий ларингіт (J04.0), який може мати набряклий, гнійний або виразковий характер, а також виділяють гострий обструктивний ларингіт або круп (J05.0).

Автори: Овчаренко Л.С., Вертегел А.О., Шамрай І.В., Андрієнко Т.Г., Редько І.І., Жихарєва Н.В., Самохін І.В., Кряжев О.В.

 

Детальніше
ГОСТРА КРОПИВ'ЯНКА В ПРАКТИЦІ ПЕДІАТРІЇ
19.12.2018

Одним з найпоширеніших алергічних захворювань (АЗ), яке зустрічається в практиці педіатра, є гостра кропив’янка (ГК). ГК спостерігається хоча б один раз в 10,0-20,0% дітей, а серед дітей дошкільного віку – в 5,4%. Поширеність даної патології залежить від віку і коливається від 2,1 до 6,7%. Частіше ГК реєструють серед дітей з атопічним дерматитом (до 16,2%). Більш ніж в 50,0% дітей ГК асоціюється з іншими АЗ. Вона становить 70,0-75,0% всіх випадків кропив’янки і часто є причиною екстренної госпіталізації дітей.

Автори: Т. Р. Уманець

Детальніше
ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА
19.12.2018

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є однією з найбільш актуальних проблем сучасної гастроентерології. Як показали світу епідеміологічні дослідження, частота СПК серед населення перевищує 20%, а у структурі гастроентерологічних пацієнтів такі хворі становлять 25-50%. За даними епідеміологічного досліджень, проведених в Україні, властиві СПК скарги виказують близько 14% учнів середніх шкіл та понад 50% дітей з рецидивним абдомінальним больовим синдромом.

Автори: Т. О. Крючко, І. М. Несіна, С. М. Зіньковська

Детальніше
1 5 6 7 8