ЦНС

НЕЙРОЕНДОКРИННІ ПОРУШЕННЯ ПРИ COVID-19 І ПОСТКОВІДНОМУ СИНДРОМІ Й ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ƴ-АМІНОМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ
28.01.2021
Наприкінці 2019 р. людство раптово зіштовхнулося із загрозливою проблемою – новою коронавірусною хворобою (COVID-19), спричиненою тяжким гострим респіраторним синдромом коронавірусу-2 (SARS-CoV-2). Цей вірус належить до групи РНК-вірусів і дуже швидко поширюється серед людей, що спричинило глобальну пандемію. Репродукція вірусу SARS-CoV-2 відбувається в епітеліальних клітинах слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, тобто в місці його первинного проникнення в організм людини; супроводжується появою характерних внутрішньоплазматичних включень, що мають рибонуклеїнову кислоту. Уражені клітини здебільшого дегенерують, відбувається їх відторгнення. Водночас спостерігаються проліферація та метаплазія циліндричного епітелію. В. М. Пилипенко, к.м.н., кафедра ендокринології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ
Детальніше
НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ ВІДХИЛЕННЯ ПРИ ПОРУШЕННІ МОВНОГО РОЗВИТКУ (ДИСФАЗІЯ) У ДІТЕЙ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЦИТИДИНДИФОСФОХОЛІНА
21.03.2019
Цитидиндифосфохолін (CDP-холін) має репаративний вплив на мембрану нейронів. Доведено ефективність CDP-холіну в лікуванні ряду психологічних розладів у дитячому віці. В даному дослідженні вивчалася реакція (відповідь) нейрофізіологічних відхилень при застосуванні CDP-холіну у дітей з порушенням мовного розвитку. Автори: Joaquin Diaz Atienza, M.D., Francisco Compam, M.D., Pilar Blanquez, M.D, Francisca Sanchez, Ph.D.
Детальніше
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЇ ТЕРАПІЇ НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ З ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНИМ УШКОДЖЕННЯМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
21.03.2019
Успіхи неонатальної реанімації та інтенсивної терапії першого десятиліття XXI ст. дозволили значно збільшити виживаність та життєздатність недоношених новонароджених (НН) з низькою та надзвичайно низькою масою тіла. Однак кардіореспіраторні порушення та патогенетично пов’язані з ними ушкодження головного мозку (ГМ) у даного контингенту залишаються значною проблемою. Автори: Т.К. Знаменська, Л.Г. Кирилова, В.Б. Швейкіна
Детальніше