Діабетична полінейропатія

Головна / Неврологія / Діабетична полінейропатія
РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ ПІРИМІДИНОВИХ НУКЛЕОТИДІВ
03.07.2024
В 2000 и 2001 гг было проведено исследование, в котором участвовали 40 пациентов с диабетической полинейропатией. Они принимали препарат на основе пиримидиновых нуклеотидов под названием НУКЛЕО ЦМФ ФОРТЕ. Пациенты принимали 2 капсулы два раза в день в течение 3 месяцев. Неврологическое состояние пациентов оценивалось с помощью Невропатической шкалы нетрудоспобности (NDS), скорости проводимости n.peroneus и n.saphenus externus, а также восприятие боли – в соответствии с визуальной аналоговой шкалой. Автор: Д.Мюллер
Детальніше
НУКЛЕО Ц.М.Ф. ФОРТЕ У ЛІКУВАННІ ДlАБЕТИЧНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ
15.03.2019
Інтерес до ДП в останні роки значно зріс у зв'язку з дедалі більшим поширенням цієї патології, а також з тяжкістю і виразністю її клінічних проявів. ДП характеризується вираженим алгічним синдромом, рядом важких клінічних проявів з боку соматичного і/або вегетативного відділу периферичної нервової системи, що призводять до ранньої інвалідизації пацієнтів і значного погіршення якості життя хворих в цілому. Автори: Магалов Ш.І., Мамедгасанов Р.М., Халілова Д.М.
Детальніше
КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ НУКЛЕО ЦМФ ФОРТЕ ПРИ ДІАБЕТИЧНІЙ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ
14.03.2019
Основну проблему діабетології, як медичну, так і соціальну, складають пізні ускладнення цукрового діабету (ЦД). Діабетична полінейропатія (ДПН) вважається частим ускладненням ЦД, її частота збільшується з віком і тривалістю захворювання. ДПН розвивається внаслідок ураження ендоневральних судин, що підтверджується наявністю взаємозв'язку між товщиною базальної мембрани цих судин і щільністю нервових волокон в периферичному нерві при ЦД [1]. Однак на сьогодні в арсеналі лікарів небагато активних компонентів, які б діяли на рівні периферичних нервів і сприяли їх фізіологічної регенерації [2]. Тому застосування фізіологічних піримідинових нуклеотидів можна вважати новим підходом в лікуванні периферичних нейропатій. Автор: Паньків В.І.
Детальніше