Педіатрія

Головна / Педіатрія
ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАРАТУ ГАМАЛАТЕ В6 ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ
03.07.2024
В настоящее время все большее значение приобретают функциональные расстройства при различных органических заболеваниях нервной системы: тревога, ларвированная депрессия, когнитивные нарушения, инсомния и др. Эти обстоятельства потребовали пересмотра существующих рутинных схем фармакотерапии психоневрологических заболеваний у детей и взрослых. В обзоре дан анализ возможности применения комбинированного ГАМКергического препарата Гамалате-В6 с позиции воздействия на первичные неврозоподобные расстройства. Авторы: Евтушенко С.К. Филимонов Д.А. и др
Детальніше
СИСТЕМНА КОРТИКОСТЕРОЇДНА ТЕРАПІЯ У НЕВІДКЛАДНІЙ ПЕДІАТРИЧНІЙ АЛЕРГОЛОГІЇ
14.03.2019
У статті представлені дані про патофізіологічні особливості формування алергічної патології у дітей з частим розвитком гострих алергічних ситуацій, що вимагають застосування невідкладних заходів в найкоротші терміни. Наведено дані, що свідчать про багатогранний вплив системної терапії глюкокортикостероїдами на перебіг нової фази алергічного запалення, що робить їх найбільш ефективними препаратами в наданні невідкладної допомоги при лікуванні гострих алергічних проявів різної локалізації у дітей будь-якого віку. Як засіб першої допомоги, доступної для застосування не тільки в стаціонарі, але і в амбулаторних і навіть домашніх умовах, рекомендовано використовувати системний кортикостероїд - преднізон в свічках (Ректодельт), що є не тільки високо ефективним, але і зручний у застосуваннї. Автори: Охотнікова О.М.
Детальніше
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТЕРАПІЇ ГОСТРИХ СТЕНОЗУЮЧИХ ЛАРИНГОТРАХЕЇТІВ У ДІТЕЙ
23.01.2019
Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) на сьогоднішній день займають провідне місце в структурі захворюваності дитячого віку, складаючи до 90% всієї інфекційної патології. Одним з частих і важких проявів ГРВІ у дітей дошкільного віку, що супроводжуються розладом дихання, є гострий стенозуючий ларинготрахеїт - ГСЛТ. Автори: В. Бережний, В.Г.Козачук, Н.П.Гляделова, В.В.Корнєва, В.А. Корольова, М. Р. Ліщинська
Детальніше
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МУТАФЛОРА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІМУНІТЕТУ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ
19.12.2018
За даними МОЗ України, захворюваність серед недоношених новонароджених залишається високою і становить 800,31 на 1000 народжених живими. Одним з основних факторів, що визначають стан здоров'я передчасно народжених дітей, є незрілість механізмів імунної системи і супресорна її спрямованість. Дефіцит гуморального імунітету у недоношених дітей обумовлений недостатнім надходженням імуноглобулінів G через плаценту до 34 тижня гестації, відсутністю імуноглобулінів А і М в сироватці крові. Недостатня активація системи комплементу і низькі концентрації його компонентів зумовлюють низьку опсонічну активність крові і слабкість фагоцитарного захисту. Незрілість паростків кісткового мозку у недоношених дітей часто призводить до нейтропенії. Низька чутливість рецепторів Т-лімфоцитів до інтерлейкіну 1 і 2, незрілість Т-хелперів, слабка кооперація Т- і В-лімфоцитів і, як наслідок, низька продукція антитіл у відповідь на антигенний вплив, недостатнє вироблення інтерферону Т-лімфоцитами СД4 + визначають слабку резистентність недоношених дітей до бактеріальної флори, схильність до генералізації процесу і високу чутливість до вірусних інфекцій. Автори: М.Л. Аряєв, Н.К. Бределєва, Л.В.Васильченко, М.І. Ігнатенко, А.С. Ігнатенко
Детальніше
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ МУТАФЛОР ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КОЛОНІЗАЦІЮ КИШЕЧНИКА ПАТОГЕНАМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
19.12.2018
У рандомізованому подвійному сліпому дослідженні вивчалася ефективність застосування препарату МУТАФЛОР, що містить непатогенний штам Escherichia coli-Nissle 1917 (1 мл = 108КУО). У дослідженні брали участь 54 новонароджених. Діти були розділені на 2 групи: основна група включала 27 здорових новонароджених, які отримували препарат МУТАФЛОР у вигляді суспензії по 1 мл 1 раз на день протягом 5 днів; контрольна група складалася з 27 новонароджених, які отримували суспензію плацебо (1 мл фосфат-буферного розчину). Всім дітям проводився бактеріологічний аналіз стільця на 1, 2, 3, 5, 21 день дослідження, і у віці 6 місяців. Зразки стільця досліджувалися на наявність непатогенного штаму E.coli-Nissle 1917, а також патогенної і умовно-патогенної флори. Автори: R. Lodinova-Zadnikova, U. Sonnenborn
Детальніше
ТЕРАПІЯ ГОСТРОГО КРУПА ПРИ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЯХ У ДІТЕЙ
19.12.2018
Гострий ларингіт (J04.0) - вірусне захворювання з локалізацією запалення в області голосових зв'язок і підзв'язкового простору, часто приводить до звуження просвіту гортані, що ускладнює дихання (круп). Згідно з МКБ-10, розрізняють гострий ларингіт (J04.0), який може мати набряклий, гнійний або виразковий характер, а також виділяють гострий обструктивний ларингіт або круп (J05.0). Автори: Овчаренко Л.С., Вертегел А.О., Шамрай І.В., Андрієнко Т.Г., Редько І.І., Жихарєва Н.В., Самохін І.В., Кряжев О.В.  
Детальніше
ГОСТРА КРОПИВ’ЯНКА В ПРАКТИЦІ ПЕДІАТРІЇ
19.12.2018
Одним з найпоширеніших алергічних захворювань (АЗ), яке зустрічається в практиці педіатра, є гостра кропив'янка (ГК). ГК спостерігається хоча б один раз в 10,0-20,0% дітей, а серед дітей дошкільного віку - в 5,4%. Поширеність даної патології залежить від віку і коливається від 2,1 до 6,7%. Частіше ГК реєструють серед дітей з атопічним дерматитом (до 16,2%). Більш ніж в 50,0% дітей ГК асоціюється з іншими АЗ. Вона становить 70,0-75,0% всіх випадків кропив'янки і часто є причиною екстренної госпіталізації дітей. Автори: Т. Р. Уманець
Детальніше
МЕТАБОЛІЧНА ТЕРАПІЯ У ДІТЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЗА ГІПОТЕНЗИВНИМ ТИПОМ
19.12.2018
Вегетативну дисфункцію за гіпотензивним типом виявляють у 15-30% дітей шкільного віку. Вона є частою причиною колаптоїдних станів, порушення когнітивних функцій, може бути однією з ланок формування астенічного синдрому. Автори: Марушко Ю.В., Гищак Т.В.
Детальніше
СИНДРОМ ЦИКЛІЧНОЇ БЛЮВОТИ: ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ
19.12.2018
Статтю присвячено питанням діагностики, профілактики та лікувальної тактики при синдромі циклічної блювоти і ацетонемічному синдромі. Розглянуто етіологічні фактори в розвитку синдрому циклічної блювоти і ацетонемічного синдрому, патогенетичні механізми та клінічні критерії діагностики, проаналізовані клінічні прояви, а також основні підходи до профілактики та лікування. Автори: Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Тараненко Т.В.
Детальніше