СУЧАСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЛЬ ГАМК У КОРЕКЦІЇ НЕЙРОКАРДІАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ

Ноотропні препарати застосовують у клінічній практиці понад 40 років. За визначенням ВООЗ, до цієї групи належать лікарські засоби, які здатні чинити прямий активуючий вплив на процеси навчання, поліпшують пам’ять і розумову діяльність, а також підвищують стійкість головного мозку (ГМ) до агресивних впливів. Автори: Кузнєцова В.В., Єгорова М.С.