Неврологія

Головна / Неврологія
ПАТОГЕНЕТИЧНО ОБҐРУНТОВАНА ПРОФІЛАКТИКА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ХВОРИХ ІЗ КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
27.10.2021
У статті висвітлені основні патогенетичні механізми розвитку тромбозів, як артеріальних, так і венозних, у пацієнтів з COVID-19. Ускладнення, що розвиваються у таких пациентів, мають вкрай важливе значення у випадку наявності судинних факторів ризику, що значуще підвищує ризик розвитку таких судинних подій, як гострий ішемічний інсульт. Механізм тромбофілії у хворих на COVID-19 включає пряму активацію факторів згортання крові, тому антитромбоцитарні препарати не в змозі запобігти розвитку тромбозів, тоді як судинні фактори ризику та виражена запальна реакція викликають розвиток судинних подій. Актуальною є оптимізація антитромботичної терапії у пацієнтів з COVID-19 із судинними факторами ризику. Трифлузал — антитромбоцитарний препарат, що має найкращі характеристики для таких пацієнтів. Тріщинська М.А., Кононов О.Є., Бельська І.В. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Детальніше
ПАРОКСИЗМИ ТРИВОГИ ЗА ЗДОРОВ’Я
27.10.2021
Зазвичай під пароксизмальними станами розуміють епілепсію, синкопальні стани, транзиторні ішемічні атаки тощо. Проте часом дисфункціональні розлади, поширеність яких щороку зростає, можуть сильніше вплинути на якість життя пацієнта, ніж органічна патологія. Іпохондрія – це хворобливий стан людини, який характеризується занепокоєнням, надмірним страхом за своє здоров’я та нерідко супроводжується маячними ідеями. Якщо для більшості структурних захворювань існує або розробляється специфічна терапія, то принципи лікування іпохондрії майже не зазнали змін, що впливає на якість наданої пацієнтам допомоги. Свої рекомендації щодо цієї проблеми на науково-практичній онлайн-конференції «Пароксизмальні стани», що відбулася 2 жовтня, представив завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, доктор медичних наук, професор Михайло Михайлович Орос.
Детальніше
Ефективність застосування Інтерференцтерапії в комплексі з піримідиновими нуклеотидами у хворих вертеброгенними радикулопатіями (С.Г. Гусейнова, С.С. Імамвердіева і ін.)
05.11.2019
Вертеброгенні больові синдроми займають одне з провідних місць в усіх країнах світу як за поширеністю, так і за кількістю днів непрацездатності. Найбільш частою формою вертеброгенних больових синдромів є дискогенні радикулопатії
Детальніше
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ОСТЕОХОНДРОЗ
05.11.2019
На остеохондроз припадає більше половини всієї захворюваності периферичної нервової системи. Приводячи до виникнення больового синдрому та порушення функцій периферичних нервів, дана патологія стає приводом для звернення до лікарів різних спеціальностей - від терапевтів, невропатологів до травматологів.
Детальніше
ТРИВОГА ТА ДЕПРЕСІЯ: ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД
10.10.2019
У квітні 2019 р. у Трускавці відбулася XXI міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарні питання в сучасній неврології». З-поміж цікавих виступів увагу присутніх привернула лекція «Тривога та депресія: диференційна діагностика» доктора медичних наук, доцента, завідувача кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, лікаря-невролога Михайла Михайловича Ороса. До вашої уваги представлено огляд цієї доповіді.
Детальніше
ПСИХОГЕННІ НЕЕПІЛЕПТИЧНІ НАПАДИ ЯК СОМАТИЧНИЙ ПРОЯВ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТРЕСУ
10.10.2019
Розмежування епілептичних і неепілептичних нападів – важливе завдання практичної неврології та психіатрії. Помилкова диференційна діагностика псевдоепілептичних нападів спричиняє неадекватний підхід до ведення таких пацієнтів. Про психогенні неепілептичні напади (ПНЕН) розповідає доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету Михайло Михайлович Орос.
Детальніше
ЧИ МОЖЛИВО ЗБЕРЕГТИ ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я В СУЧАСНОМУ СВІТІ?
10.10.2019
До вашої уваги представлено доповідь доктора медичних наук, професора кафедри медичної психології, психосоматичної медицини і психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця професора О.О. Хаустової на одній із наукових сесій конгресу. З урахуванням сучасного темпу життя, нестабільності соціального та економічного становища у країні, наявності гібридної інформаційної війни і зростання частоти тривожно-депресивних розладів тематика, яку порушила доповідач, була напрочуд актуальною. Автори: О.О. Хаустова  
Детальніше
ТРИФЛУЗАЛ У ПРОФІЛАКТИЦІ ІНСУЛЬТУ
15.03.2019
Трифлузал (Дісгрен®) –це препарат, що структурно нагадує ацетилсаліцилову кислоту, але не є її похідним і має ряд значущих відмінностей в механізмі дії. Він застосовується більш ніж в 30 країнах світу і в 2008 р. був рекомендований до застосування Європейською асоціацією боротьби з інсультом (клас доказовості І, рівень А). Автори: Хосе Алварес-Сабін, Джуліан Гарсіа-Рафанель
Детальніше
НУКЛЕО Ц.М.Ф. ФОРТЕ У ЛІКУВАННІ ДlАБЕТИЧНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ
15.03.2019
Інтерес до ДП в останні роки значно зріс у зв'язку з дедалі більшим поширенням цієї патології, а також з тяжкістю і виразністю її клінічних проявів. ДП характеризується вираженим алгічним синдромом, рядом важких клінічних проявів з боку соматичного і/або вегетативного відділу периферичної нервової системи, що призводять до ранньої інвалідизації пацієнтів і значного погіршення якості життя хворих в цілому. Автори: Магалов Ш.І., Мамедгасанов Р.М., Халілова Д.М.
Детальніше
МОЖЛИВОСТІ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОДНОСПРЯМОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ «НУКЛЕО – ЦМФ ФОРТЕ» і «ПК-МЕРЦ» В ТЕРАПІЇ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ
15.03.2019
Розсіяний склероз - мультифакторальне аутоімунне захворювання, що вражає головний і спинний мозок і вимагає застосування в терапії лікарських засобів одновекторної дії. На групі пацієнтів нами був застосований препарат «Нуклео - ЦМФ форте», який забезпечує фосфатні групи, необхідні для об'єднання моносахаридів з церамідами для об’єднання цереброзидів і фосфатидних кислот, які складають основу сфінгомієліна і гліцерофосфоліпідів. Другим препаратом вибору став «ПК-Мерц», блокуючий глутаматні NMDA-рецептори, що є провідними в патогенезі аксональної дегенерації. Автори: Губарєв Ю. Д., Чефранова Ж. Ю., Яценко Є. А.
Детальніше
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ НУКЛЕО ЦМФ ФОРТЕ У ПАЦІЄНТІВ З ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИМИ ЗМІНАМИ ХРЕБТА
14.03.2019
Патологія периферичного відділу нервової системи становить майже половину неврологічної захворюваності. Тривалість відновного періоду у таких хворих багато в чому визначається адекватністю проведених лікувальних і реабілітаційних заходів. У зв'язку з цим розширення арсеналу фармакологічних засобів, що використовуються в лікуванні даної категорії пацієнтів, викликає практичний інтерес у неврологів. Автори: Дзяк Л.А., Мізякіна Є.В., Хаітов П.А.
Детальніше
ЛІКУВАННЯ ЛЮМБАЛГІЇ ПРИ ПЕРИФЕРИЧНІЙ НЕЙРОПАТІЇ
14.03.2019
Комбінована терапія на основі нуклеотидів цитидину і уридину (Нуклео ЦМФ Форте) є ефективною альтернативою для лікування периферичних невропатій в повсякденній практиці. Це показали результати анкетного дослідження ефективності Нуклео ЦМФ Форте, проведені під керівництвом д-ра мед. Хуберта Хертерера, ортопеда і головного лікаря медичного центру Св. Хубертус. У процесі дослідження брали участь лікарі ортопеди, які на 176 випадках лікування і спостереження пацієнтів з люмбалгії, котрі брали Нуклео ЦМФ Форте, підтвердили швидке поліпшення симптоматики при значному зменшенні дози прийнятих нестероїдних протизапальних засобів. Автор: Д-р Хуберт Хертерер
Детальніше
КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ НУКЛЕО ЦМФ ФОРТЕ ПРИ ДІАБЕТИЧНІЙ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ
14.03.2019
Основну проблему діабетології, як медичну, так і соціальну, складають пізні ускладнення цукрового діабету (ЦД). Діабетична полінейропатія (ДПН) вважається частим ускладненням ЦД, її частота збільшується з віком і тривалістю захворювання. ДПН розвивається внаслідок ураження ендоневральних судин, що підтверджується наявністю взаємозв'язку між товщиною базальної мембрани цих судин і щільністю нервових волокон в периферичному нерві при ЦД [1]. Однак на сьогодні в арсеналі лікарів небагато активних компонентів, які б діяли на рівні периферичних нервів і сприяли їх фізіологічної регенерації [2]. Тому застосування фізіологічних піримідинових нуклеотидів можна вважати новим підходом в лікуванні периферичних нейропатій. Автор: Паньків В.І.
Детальніше
ГАМАЛАТЕ B6 (G-B6) У ЛІКУВАННІ ТРИВОЖНИХ СТАНІВ
14.03.2019
Тривожний стан є емоційним розладом, який викликаний тривогою або занепокоєнням про майбутні події, або в ситуації невизначеності. Ці фізичні зміни зазвичай супроводжуються органічними симптомами (психосоматичними захворюваннями). Автор: М. Мартінес Мендоса
Детальніше
ГАМАЛАТЕ В6 В ЛІКУВАННІ ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ ПРИ БОЛЬОВОМУ СИНДРОМІ
14.03.2019
Тривожно-депресивні розлади при больових синдромах - часте явище, яке вимагає індивідуального підходу до ведення таких пацієнтів. Призначення терапії, спрямованої на зниження рівня тривожності, грає важливу роль, особливо якщо мова йде про біль у спині. Автори: Свиридова Н.К.
Детальніше
ВПЛИВ ГІДРОСМІНУ НА СЛУХОВІ ПОРУШЕННЯ ВНАСЛІДОК ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
14.03.2019
Однією із судинних патологій, яка часто зустрічається у осіб похилого віку, є вертебробазилярна недостатність (ВБН). Основні симптоми цього захворювання включають: запаморочення, зміни в зорі, цервікокраніалгіі, гапоакузії і шум у вухах. Було проведено дослідження, в якому отримані обнадійливі результати щодо використання гідросміна в лікуванні всіх симптомів ВБН, особливо запаморочення, парестезії, шуму у вухах і цервікальних болів. В результаті було заплановано проведення дослідження впливу гідросміна на гіпоакузію і шум у вухах у пацієнтів, які страждають ВБН, у порівнянні в плацебо. Автори: Санчес Х.М., Фернандес Р.
Детальніше
ГОЛОВНИЙ БІЛЬ НАПРУГИ: ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ ГАМАЛАТЕ-B6
07.03.2019
Головний біль напруги є однією з основних причин, через яку пацієнти відвідують консультаційні кабінети лікарів. Головний біль цього типу повторюється з більшою або меншою частотою, час від часу і, як правило, стає хронічним. Автори: Д. Нуньєс Сінтас, С. Лопес Поуза
Детальніше